Termékajánló
Termék részletek


Az igazi szociáldemokrácia. Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen, 1944-1948 Gábor Róbert

Az igazi szociáldemokrácia. Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen, 1944-1948  Gábor Róbert

Fő kategória >POLITIKA >Pártok-Szervezetek
Termék ára
2 500 Ft2500
Cikkszám
AD702781
Megosztom
Funkciók
Tömeg
800 g/db
Rövid leírás a termékről
Gábor Róbert
Az igazi szociáldemokrácia. Küzdelem a fasizmus és a kommunizmus ellen, 1944-1948
Megjelent a Századvég Kiadó gondozásában.
Megjelenés éve: 1998
Oldal:417
Kötés: egészvászon,eredeti borítóval.
Méret: 17 x 24 cm.
Súly:0.80 kg.
Minoség:"ÚJ" ***** KIFOGÁSTALAN
Nyelv: magyar
ISBN: 963 85619 98
Ára: 2.500.- Ft.
A termék tulajdonságai
A történelmet szinte mindig a nyertesek vagy a nyertesek szempontjából írják. Ez a fontos, hézagpótló és olvasmányos könyv - amely új részleteket tár fel a Szociáldemokrata Párt szétforgácsolásáról, valamint az ÁVO és a többi erőszakszervezet működéséről - nem ezt teszi, itt az igazi Szociáldemokrata Párt egy bátor harcosa, Gábor Róbert feltárja a Peyer Károly vezette párt történelmi útját, beleértve Marosán György, Szakasits Árpád és a többiek áruló tevékenységét. Arra a Szociáldemokrata Pártra, amelyben Gábor is vezető szerephez jutott, büszke lehet a magyar történelem.
Charles Gati

Ha igaz az a tétel - márpedig igaz -, hogy az ezredforduló Európájában hiteles szociáldemokrácia nélkül nem képzelhető el kiegyensúlyozott társadalomfejlődés, akkor sokunk felelőssége, hogy ez Magyarországon is így legyen. Bár az 1990-es rendszerváltoztatás idején biztatóan indult a szociáldemokrata párt újraszerveződése, látványosan erősödtek a független szakszervezetek és munkástanácsok, de ezek a mozgalmak rövid idő alatt "hamvukba holtak". Gábor Róbert könyve nemcsak annak megértésében segít, hogy a magyarországi bolsevizmus "fénykorában" kialakult hatalomszerző és hatalommegtartó technikának (köztük a sokat emlegetett szalámizásnak) milyen szerepe volt a munkásmozgalom akkori szétverésében, de - ha szándéka szerint nem is ezzel a céllal íródott - abban is, hogy Marosán és Rákosi mai napig élő és ható örökségének is "köszönhetően" miért olyan nehéz Peyer Károly, Mónus Illés, Valentiny Ágoston, Kéthly Anna, Györki Imre, Szélig Imre és a többiek megfogyatkozott számú követőinek helyzete
Kalmár Béla

Gábor Róbert 1947-ben szökni kényszerült az országból. Így már csak távollétében tudta a bíróság egy koncepciós perben árulónak minősíteni és kötél általi halálra ítélni. Bűne az volt, hogy következetes szociáldemokrata álláspontot képviselt, magát a jobbszárnyhoz tartozó szociáldemokratának tartotta akkor is, amikor pártja egyre inkább kommunista befolyás alá került. Magyarországon a Gábor Róberthez közel álló Peyer Károlyról az elmúlt negyven évben felnőtt nemzedékek csak rágalmakat hallottak. Ma aligha része a közismeretnek mindaz, amit a kommunistákkal következetesen szemben álló szociáldemokratákról és fontos történelmi szerepükről, vezetőikről tudni kellene. E könyv egy egykor peyeristának nevezett munkásmozgalmi harcos szemszögéből, "meséli el", mi is történt ebben az országban a második világháború befejezése és a nyílt kommunista diktatúra megteremtése között.
Pető Iván

Az utóbbi években megszaporodó dokumentumközlésekből, emlékiratokból és elemzésekből egyre többet tudhatunk meg a második világháború utáni kommunista hatalomátvétel és berendezkedés elhallgatott tényeiről, valódi összefüggéseiről, korábban eltorzított tényleges tartalmáról. Gábor Róbertnek a Magyar Szociáldemokrata Párt második világháború alatti és utáni történetét taglaló könyve igazi szenzáció ezeknek a műveknek a sorában. Fontos témái és fejezetei szinte teljesen felölelik a páratlanul mozgalmas, keserves és messzeható következtetésekre vezető korszakot. Az eredeti tényközléseket és világos elemzéseket nemritkán a szerző tanúságtétele, személyes hangja is átfűti, s mindez az objektivitásra törő, tárgyilagos könyvet egy erősen szublimált, rejtett önéletrajzzal is gazdagítja. Gábor Róbert könyve figyelmen kívül hagyhatatlan, megkerülhetetlen forrása a második világháború alatti és utáni korszak magyar történelmének.
Tellér Gyula


Tartalom

Előszó 5
Változnak az idők, változnak az emberek 5
Elvi ellentétek a szociáldemokraták jobb- és balszárnya között 7
A Peyer-csoport szembeszegül a balszárny kommunistabarát politikájával 9
Irányított történettudomány 11
Köszönetnyilvánítás 12
Történelmi visszapillantás: A Magyar Szociáldemokrata Párt a két világháború között 14
Lenni vagy nem lenni - túlélési politika 14
A Bethlen-Peyer-paktum 15
A gazdasági válság 17
Gömbös Gyula kormánya 18
A fasizmus előretörése 20
A müncheni egyezmény és a bécsi döntés 22
Teleki Pál miniszterelnöksége 23
Észak- és Kelet-Erdély visszacsatolása 25
Jugoszlávia irányt változtat - Teleki öngyilkos lesz 26
A Bárdossy-kormány a hadba lépés mellett dönt 26
Kállay Miklós miniszterelnöksége - magyar hintapolitika 28
A német megszállás 31
A Gestapo letartóztatja a szociáldemokrata és a szakszervezeti vezetőket 31
Büntetőszázadok, munkaszolgálatosok 32
Deportálások 34
A Magyar Front 35
A kormányzó kiugrási kísérlete 37
Nyilas rémtettek 1944. október 15. után Budapesten 38
Szociáldemokraták az ellenállási mozgalomban 41
Magyar Szabadság Rádió 41
Magyar Szabadság Mozgalom 42
Kapcsolatok a Magyar Függetlenségi Mozgalommal 43
Más szociáldemokrata ellenállási gócok 44
Kapcsolatok a katonai ellenállással 46
A Szociáldemokrata Párt külpolitikája 48
A magyar fegyverszünet 49
A jaltai egyezmény 50
A párizsi békeszerződés 51
A nyugatiak álláspontja a háború utáni magyar határokról 55
A párizsi békeértekezlet 57
A Marshall-terv 60
Sztálin megszállja a kelet-európai országoknak a Marshall-segély elfogadását 61
A bolsevizálási folyamat 65
Szakasits Árpád tárgyalásai az illegális kommunistákkal 65
A szalámitaktika 67
A kommunisták első számú ellensége: a Szociáldemokrata Párt 69
Árulók, beépített kommunisták és besúgók a Szociáldemokrata Pártban 70
A szociáldemokraták tevékenysége az orosz megszállást követően 74
A mozskovita kommunista vezetők megérkeznek Szegedre 74
A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 75
A Moszkvai Magyar Bizottság 75
A nemzeti bizottságok, népi szervek megalakulása 77
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány 79
A debreceni orszgáos vezetőség 80
A pesti ideiglenes intéző bizottság 82
Az IIB átalakul pártvezetőséggé 83
Az SZDP budapesti és Pest környéki újjászerveződése 84
Az SZDP talpra állása vidéken 85
Az 1945-ös választások és előzményei 88
Az SZDP 1945 májusában megtartott vezetőségi ülései 88
Az SZDP XXXIV. kongresszusa 89
A fővárosi önkormányzati választások 90
Az 1945-ös parlamenti választások 92
Az SZDP vezetőinek részvétele a kormányban és a parlament vezetősében 93
A köztársaság kikiáltása 94
Igazolási eljárás - B-lista 98
Népmozgalmak - népítéletek 105
A Szociáldemokrata Párt gazdaságpolitikája 108
A romokban heverő ország kirablása 108
A fegyverszüneti szerződés Magyarországra vonatkozó feltételei 109
Az újjáépítés kezdete 110
A Szociáldemokrata Párt gazdasági munkaterve 112
A szövetkezeti mozgalom 113
A kereskedőmozgalom 114
A kisiparos-mozgalom 115
A Gazdasági Főtanács 116
Az infláció 117
A stabilizáció előkészítése 118
A hároméves terv 121
A Szociáldemokrata Párt parasztpolitikája 124
A két világháború között 124
A háború utáni földreform 128
Az SZDP agrárpolitikai bizottsága és agrárpolitikai szabályzata 135
A kisebbségek kitelepítése 137
A hazai németek kitelepítése 137
A szlovákiai magyarok kitelepítése 144
A szociáldemokrata sajtó 153
A bolsevizmus erőszakszervezetei az MKP szolgálatában 159
A politikai rendőrség 159
Az Államvédelmi Osztály és az Államvédelmi Hatóság 162
Az ÁVO alosztályai 163
Beépítési módszerek 176
Feketelisták 178
Hadjárat Rajk László és társai ellen 179
Tisztogatások az ÁVH-n belül 180
A Vizsgálati Főosztály 182
Szociáldemokaták és kisgazdák a PRO-ÁVO-ÁVH-n 183
Péter Gábort és társait is utoléri Sztálin büntető keze 184
A Honvédelmi Minisztérium Katonapolitkai Osztálya 186
A Szociáldemokrata Párt katonapolitikája 187
Kommunista katonatisztek veszik át a honvédség vezetését 189
Koncepciós perek, halálos ítéletek 189
Peyer Károly és a Szociáldemokrata Párt jobbszárnyának szerepe 192
A pártvezetőség lemondatja Valentiny Ágoston 192
Peyer Károlyt kibuktatják a pártvezetőségből 194
A Peyer-csoport nem indul közös listán a kommunistákkal 194
A Peyer-memorandum előzményei 196
A Peyer-memorandum 198
A pártvezetőség és a pártválasztmány álláspontja 200
A Szociáldemokrata Párt XXXV. kongresszusa 202
A kongresszust megelőző politikai biztonsági ülések 202
Párttitkárok lázadása 203
A kompromisszumok kongresszusa 204
Az állítólagos összeesküvés elítélése 205
A pártvezetőség és a politikai bizottság megválasztása 206
A Szociáldemokrata Párt helyzete 1947-ben - nyugati szemmel 207
A magyar szakszervezetek bolsevizálása 210
A Moszkvában kiképzett kommunisták hazatérése 210
Paritásos szakszervezeti tanács alakul 211
Az üzemi bizottságok megalakulása 213
Fő feladat a termelés növelése 213
Az 1945-ös kollektív szerződések 214
A Szakszervezeti Tanács XIII. küldöttközgyűlése 214
Üzemi bizottsági választások 215
Vita a szakszervezeti törvény megalkotásáról 216
Emelik a normákat 217
Az MKP offenzívája a szakszervezetek ellen 217
A szakszervezetek a párt "transzmissziós szíjai" 219
A szociáldemokrata és szakszervezeti ifjúsági mozgalmak felszámolása 223
Lányi után Egri György 225
Bölcsföldi Andor, a centrum jelöltje 226
A Magyar Ifjúság Országos Tanácsa 227
A SZIM II. kongresszusa 228
A Szakszervezeti Ifjúsági Tanács szerepe 230
A MADISZ - a Kommunista Párt ifjúsági csúcsszervezete 231
A kommunisták felszámolják a demokratikus ifjúsági szervezeteket 232
Az 1947-es országgyűlési választások 234
A választások előzményei 234
Az új választójogi törvény és következményei 237
Hová tűnt el egymillió szavazó? 238
Kékcédulás csalások 240
A Peyer-csoport 244
Választási szövetség a Magyar Radikális Párttal 245
Választási eredmények 247
Mandátumtolvajok 247
A Független Magyar Szocialista Munkáspárt megalakulása és programja 248
Az ellenzéki pártok 249
Magyar Szabadság Párt 249
Demokrata Néppárt 249
Független Magyar Demokrata Párt 251
Keresztény Női Tábor 252
Polgári Demokrata Párt 255
A szociáldemokraták választási vereségének következményei 257
A Kominform megalakulása és hatása a magyar politikára 260
Tiltakozás a pártot vezető klikk tevékenysége ellen 262
Az SZDP utolsó szabad országos pártválasztmányának ülése 263
A népfrontpolitika már a múlté 265
Az MKP mozgósítja a "nyolcas fogatot" 266
Útban az SZDP végleges felszámolása felé 268
Megindul a "nyolcas fogat" végső rohama 268
A sportcsarnokbeli puccs 269
Az SZDP-tagok átlépése az MKP-ba 271
A XXXVI. kongresszus közvetlen előzményei 272
Az SZDP XXXVI. kongresszusa 273
A Szociáldemokrata Párt sorsa megpecsételődik 277
Az egyesítést előkészítő bizottságok megalakulása 277
A szervezőbizottság tevékenysége 278
A közös programnyilatkozat elkészítése 279
Személyi kérdésekkel kapcsolatos viták és a pártcenzúra bevezetése 280
Az MKP új államosítási határozata 281
Az egyesítési kongresszus 282
Szociáldemokraták elleni perek 286
A Peyer Károly és társai elleni koncepciós per 286
Ítéletek 288
Kelemen Gyula és társainak pere 288
A Kelemen-per 1948-1950-ben a szociáldemokraták ellen 291
Kálmán József és 21 társának pere 292
Szociáldemokrata rendőrtisztek pere 292
Szociáldemokrata katonatisztek koncepciós perei 292
Virág Sándor és társainak, valamint Piller Gyula és társainak pere 293
Szociáldemokraták elleni perek 1951-1952-ben 293
A Laborcz István és 16 társa elleni per 294
Fejszés Gyula és társainak pere 294
A Némedi Varga Jakab és társai elleni per 294
Mauks Miklós és társainak pere 294
Vass Vilmos és társainak pere 295
Szociáldemokraták emigrációban 297
Az első világháború utáni szociáldemokrata emigrációban 297
A második világháborút követő szociáldemokrata emigráció 298
Életrajzok 306
Mellékletek 317
Kronológia 318
Magyar nyelvű bibliográfia 327
A bibliography in foreign languages 334
Facts about Hungary 339
Rövidítések 341
Névmutató 344
Dokumentáció 358
Fényképek 402
Kiadó
Századvég Kiadó
Polc
B/2

Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés