Termékajánló
Termék részletek


Válságos évtizedek Közép- és Kelet-Európa a két világháború között

Válságos évtizedek Közép- és Kelet-Európa a két világháború között

Fő kategória >TÖRTÉNELEM >Legújabb kor
Termék ára
1 500 Ft1500
Cikkszám
AD173946
Megosztom
Funkciók
Tömeg
900 g/db
Rövid leírás a termékről
Berend T. Iván
Válságos évtizedek
Közép- és Kelet-Európa a két világháború között
Lackó Miklós (Lektor)
Niederhauser Emil (Lektor)
Sólyom Gáborné (Szerkesztő)
Kiadó: Gondolat Könyvkiadó
A kiadás helye: Budapest
A kiadás éve: 1983
ISBN-szám: 963-281-355-3
Kötéstípus: Vászon
Oldalszám: 438
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Méret:24 cm x 17 cm
Súly: 0.90 kg.
Állapot: **** "JÓ"
Ár:1.500.- Ft.
A termék tulajdonságai
Válságos évtizedek

A könnyed, olvasmányos formában megírt, sok képi és szövegillusztrációt közlő könyv egy nagy ívű tudományos pálya fontos állomása. Egyúttal igazi közönségsiker is: 1982-es első kiadását már 1983-ban követte a változatlan második. A szerzőnek a kötet témájából tartott cambridge-i előadás-sorozatát 1986-ban a Cambridge University Press kötetben tette közzé. A siker elsősorban a sokak által oly régóta s oly lankadatlan érdeklődéssel kísért téma újszerű és átfogó, sok szempontú megközelítésének szólt - de bizonyára a témának magának is. A két világháború közötti Kelet- és Közép-Európa ellentmondásos történelmének, válságainak és erőfeszítéseinek, gyászos és kusza, elkeserítő és távoli reményeket ébresztő eseményeinek - a közelmúltnak. S e válságos évtizedek számos szereplőjének: politikusoknak és ideológusoknak, katonáknak és tudósoknak, diktároroknak és művészeknek.
A jelenlegi, átdolgozott változat mintegy egyharmados terjedelmi bővítéssel, lényeges szerkezeti átalakításokkal sok újdonságot tartalmaz. A szerző az eredeti kézirat 1980-as lezárása óta - a lengyel, amerikai és angol kiadás előkészítésével is összefüggésben - megszakítás nélkül tovább dolgozott a könyvön. Ennek eredményeként korábban nem tárgyalt kérdések bekapcsolásával árnyaltabban, sokoldalúbban és a vizsgált térség kisebb országainak szélesebb körű áttekintésével mutatja be a munka központi gondolatát: a századforduló körül Közép- és Kelet-Európában a gazdasági, társadalmi, politikai és nemzeti-birodalmi modernizálás, felzárkózás félsikereiből és kudarcaiból bontakozott ki az a lázadás, amely hol forradalomként, hol jobboldali radikalizmus képében, esetenként a korábban elmaradt nemzeti forradalmak kései pótlási törekvéseként, illetve mindezek keveredéseként jelent meg századunk első felében.
Az új kiadásban jelentősen gyarapodott az ideológiai és politikai folyamatok elemzése, teljesebbé vált s a történelem egészének szervesebb részeként jelenik meg a művészetek tárgyalása.
Az eredetileg is újszerű, értékes képanyag felfrissült, számos újabb, ritkaságszámba menő portréval és művészeti reprodukcióval egészült ki.

Válságos évtizedek
Előszó

A témáról és a korról, amelyről szó lesz, a mai generációk egy részének még személyes élményei vannak. A századelőn, különösen az 1910-es évektől, majd a két világháború közötti évtizedekre állandósulva sajátos-súlyos válság bontakozott ki. Válság, nemcsak a szó legtöbbször használt gazdasági összefüggésekben, hanem a társadalomra, politikára, eszmeáramlatokra és művészetekre egyaránt kiható értelemben. Megpróbáltató válság járta át a társadalmi élet minden területét, hatamas átalakulásokat hordozva. A változás, az átalakulás s egyben a változni nem tudás, az igazi átalakulásra képtelenség keveredett össze. A fejlettebb tőkés országokban megrendült a kapitalizmus harmóniájába vetett hit. A kapitalizmus megelőző évszázada, egész liberális korszaka agonizált, értékei megroppantak, a hozzá fűzött illúziók lefoszlóban voltak, s a korábbi eszmék éles konfliktusba kerültek a megrögződött valósággal.

Válságos évtizedek
Tartalom

Előszó 11
A válság gazdasági-társadalmi talaja és művészeti kifejezése az első világháború körül
Az elmaradás és felzárkózás kettőssége 19
Nyugat-Európa két forradalma és tőkés előretörése 19
Kihívás: csábítás és fenyegettetés az elmaradókra 20
Társadalmi reformok Porosz- és Oroszországban és a török birodalomban 20
A balkáni átalakulás 21
A magyar forradalom és kiegyezés 22
A világgazdasági rendszer szerepe a lemaradók bekapcsolódásában 23
A vasút szerepe, gazdasági továbbgyűrűző hatása 24
A mezőgazdaság és az exportágazatok 24
Munkamegosztás és lemaradás a Balkánon 26
Az orosz birodalomban 26
Magyarországon 27
A Habsburg-birodalom nyugati területei és Németország iparosodása és felzárkózása 27
A Lajta vagy az Elba a határvonal Európán belül? Hová tartozik Németország? 30
A társadalmi fejlődés közép- és kelet-európai útjai: "Ersatzklasse" és a "Csonka tűrsadalmak" 34
A társadalmi-politikai forradalom hiányának torzító hatásai 34
A földkérdés és a "nemesi társadalmak" maradványa 34
Az "Ersatzklasse" és az erős hatalom Németországban 35
A "durch Schlamperei gemildert" Habsburg-hatalom 36
A magyar és lengyel úri társadalmak 37
A balkáni "csonka társadalmak" és a parvenü katonai-bürokratikus elit 38
Az új burzsoázia gyengesége és a "hézagpozíciók"; a "zsidókérdés" kialakulása 38
Kisebbségek, nemzetiségi elnyomás, nemzeti függetlenségi törekvések 42
A gazdasági szintkülönbségek ellenére hasonló társadalmi-politikai feszültségek 45
A kapitalizmus éles ellentmondása: az első világháború 46
Béke helyett "húsz év fegyverszünet" 51
Válságérzet és változtatni akarás: A művészet forradalma - a forradalom művészete 53
A világkép és a művészet változásai a 19-20. század fordulójától 54
A művészeti lázadás és Közép- és Kelet-Európa 61
Az irodalom: Kafka, Musil, Majakovszkij, Urmuz és a többiek; az avantgarde - "pofon a közízlésnek" 63
A film megjelenése: a varázslók és a gólem 69
A zenei forradalom: Arnold Schönberg, Igor Sztravinszkij és Bartók Béla 73
A hagyományos szépség és harmónia tagadása a képzőművészetben: Kandinszkij, Kupka, Chagall, Kokoschka, Nolde, Gabo, Archipenko és a többiek 078
A bécsi építészek és Gropius - a célszerűség 83
"A rombolás is alkotás" - a Dada-mozgalom lázadása 86
A múltat végképpeltörölni: konstruktivizmus, aktivizmus, Larionov, Goncsarova, Malevics, Tatlin, Rodcsenko és Kassák 88
"A művészet átformál bennünket - és mi átalakítjuk környezetünket" 94
Osztályforradalom a kapuk előtt; nemzeti forradalom és "nacionalista forradalom" a kapun belül és a retrográd lázadás ideológiája
Osztályforradalom a kapuk előtt 103
Az elmaradottság, a "halottan is élő múlt" forradalmasító hatása 103
A német munkás-tömegmozgalom 104
Egyéni terror és forradalmi tömegakciók Oroszországban 105
Parasztmozgalmak és a román felkelés 107
A marxista munkásmozgalom és elmélet válaszúton 108
Bernstein és a reformizmus 108
Kautsky és Hilferding 109
Út a "szervezett kapitalizmus" ideológiájához 111
Rosa Luxemburg: a marxizmus és az elmaradott világ kérdésének összekapcsolása 113
A leninizmus elmélete: proletárforradalom az elmaradott országokban 116
1917 két orosz forradalma és Október győzelme 124
Magyarország két forradalma 127
A német munkásság megújuló forradalmi rohamai 131
Forradalmi-demokratikus kormányzat Bulgáriában 137
A kör bezárul: a forradalmi törekvések leverése 138
Az osztályforradalom alternatívái: A perifériák lázadása 141
Az ellenforradalom áradata Magyarországon, Bulgáriában, Németországban és Ausztriában 141
"Preventív ellenforradalmak" menekülés az erőskezű kormányzatokhoz 147
Fasiszta mozgalmak Németországtól Romániáig 148
Nemzeti forradalmak: a fejlődés a kis népeknek kedvez? (Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia) 152
Új soknemzetiségű államok és belső nemzeti ellentéteik, új kisebbségi elnyomások 159
A lengyel eset 161
Nemzeti forradalom és "nacionalista forradalom" 163
Ellenforradalmak, nacionalista retrográd társadalmi lázadások és a nemzeti forradalmak kapcsolata 165
A közép- és kelet-európai folyamatok kapcsolata a tőkés fejlődés általános megtorpanásával 167
A Retrográd lázadás ideológiája, az irracionalitás "ésszerűsége" 170
Támadás az ipari forradalom angol ideológiája ellen: Fichte és List 170
A lemaradók ideológiája: frontvonal a "proletár nemzetek" és a "tőkés nemzetek" között 147
A lemaradottak és kielégítetlenek új értékkeresése és a völkisch mozgalom 176
Szabó Dezső 178
Neumann Mitte,leuropa-terve és Moeller van den Bruck "harmadik birodalma" 179
Spengler: A Nyugat alkonya és a "porosz szocializmus" napfelkelte 181
A jobboldali lázadás igazi talaja és "harmadik út"-ja 184
Szekfű Gyula 185
A fasiszta mozgalmak társadalmi "egyenlősítő" programja: a korporatív rendszer 186
A nemzetiszocializmus társadalmi programja és a "zsidókérdés" 187
A "keresztény eszme" az új ideológiában 191
Az uralkodó ésszerűség tagadása, az irracionalitás "ellencivilizációja" a "barbár modernizmusban" 193
A szociáldarwinizmus és a neofita Chamberlain 195
A "szociálfreudizmus" 197
Az ellenforradalom, a fasizmus és a "nacionalista forradalom" eszmei kapcsolatai 199
Gazdasági nacionalizmus és eredményei 202
Reményvesztés, gazdasági hanyatlás, káosz, inflációk 202
A világgazdaság mélyreható átalakulási folyamatai 206
Lelassulás és technikai-strukturális átalakulás 208
Erőfeszítés az egyensúly helyreállítására, hitelek és stabilizációk 216
A szabadkereskedelem elve és a gyakorlat 218
A nacionalista gazdaságpolitika elve és a gyakorlat 219
Védővámos elzárkózás, önállóság és önellátás, importpótló iparosítás 220
Agrárprotekcionizmus az iparosodott országokban 224
A nemzetközi kereskedelem hanyatlása 225
A helyreállítás termelési sikerei 227
A modern technikai-szerkezeti átalakulás hiánya, fokozódó lemaradás 228
A harmincas évek: különleges gazdasági válság; társadalmi változások; politikai jobbra át; a válság művészete - a művészet válsága
A különleges hatású világgazdasági válság 237
A világgazdasági válság kirobbanása 237
Válságmagyarázatok: Galbraith, Kondratyev, Varga Jenő, Sztálin 239
Közép- és Kelet-Európa és az agrárválság 243
A cserearányok romlása és hatásai 245
Szerkezeti változások és termelési sikerek 247
Hitelválság és az adósországok kálváriája 248
Az agrárországok mérsékeltebb ipari visszaesése 250
Az iparosodott közép-európai országok ipari válsága 252
Németország súlyos helyzete 253
A közép- és kelet-európai országok különlegesen súlyos válsága, vagy sajátos szerkezeti válság 255
A modern gazdaságszerkezeti átalakulásnak és a relatív versenyképesség növelésének elmaradása 256
Az új exportágazatok szerény eredményei 259
A külkereskedelem merev szerkezete 262
A súlyosabb válság egyben a szerkezeti lemaradás válsága is 263
Eredményes pénzügyi szükségintézkedések, az összeomlás elhárítása 263
Végleges elzárkózás, importpótló erőfeszítések, az állami beavatkozás intézkedései 267
A beavatkozás közgazdasági elmélete: Keynes és hatása 268
A beavatkozás kelet-európai eredménye: az életképtelen megkapaszkodása a Taigetosz peremén 272
A náci Németország gazdasági behatolása a térségbe; regionális gazdasági megállapodási rendszer 273
Társadalmi változások: új erők és tényezők 276
A parasztság színre lép 276
A középrétegek térnyerése és elbizonytalanodása - kapcsolódása az "uralkodó középosztályhoz" 282
A munkásosztály új rétegei és a demoralizákló munkanélküliség 285
Politikaui reakció: nyitás jobbra, diktatúrák és a fasizmus előretörése, a szembeszegülő erők veresége 288
Reményvesztés és kilátástalanság - jobboldali radikalizálódás: Németország 288
Dollfuss: a politikai katolicizmus és a Heimwehr-fasizmus közötti kompromisszum 299
Merényleg a kancellár ellen: Dollfussizmus Dollfuss nélkül 306
"Radikális operációk" törekvés totális rendszer bevezetésére: Gömbös kormányalakítása Magyarországon 308
Diktátor nélküli diktatúra Pilsudski után Lengyelországban 312
Királyi diktatúrák a Balkánon 315
A fasizmusok és a diktatórikus rendszerek jellege 327
"Alternatív forradalom" vagy a forradalom alternatívája 329
Kispolgári középrétegek, státusvesztettek és bizonytalan egzisztenciák szerepe 330
Az "őrmesterek fasizmusa" 332
A diktatúrák valódi osztályjellege 332
A periferiális helyzet, a kiszorítottság mint a fasizmus általános talaja 335
Fasizmus és válság: egy régebbi kérdés újrafogalmazása 337
Elzárt út balra - a progresszió erőinek széttagoltsága és hosszas szembenállása - radikalizálódás jobbra 340
A világ szervezetének átalakulása: a jobbratolódás nemzetközi kerete, a Duna-völgyi összefogás kudarca 344
A válság művészete - A művészet válsága - A válsággal szembeszegülő művészet 350
Politika és kór-szellem 350
A nácizmus művészeti politikája 354
Két kiállítás 1937-ben 360
Nemzetiszocialista naturalizmus 362
A nácizmus propaganda célú filmjei - "Az akarat diadala" 366
A birodalmi építészet klasszicizáló megalomániája 369
Novecento hatások és az akadémizmus térhódítása 375
A konstruktivizmustól a "vasbeton torony"-ig: a Bauhaustól a kommercializált formatervezésig 381
A kommercializált művészet "Meseautó"-ja; a giccs 391
A dadaista valóság elleni lázadás az értelem nevében: visszatérés a valósághoz 399
Az irracionális meghódításának, a társadalom és egyén felszabadításának törekvése a szürrealizmusban 400
A haláltudat, az univerzális "katasztrófizmus" művészete 406
Művészetet akarunk, és elnémítanak a politikával - politizáljunk, hogy felszabadíthassuk a művészetet 408
A dokumentarizmus valóságigénye. A magyar szociográfiai irodalom, a román és szlovák ghrafika, a cseh, német és lengyel dokumentum-realista film 409
Az ész győzelme a démon felett: Thomas Mann: a démon nevetségessé tétele, de fenyegetése a tragikus-groteszkben: Krleza, Capek, Gombrowicz 411
A világja vesztett ember másolata, a társadalmi forradalom és a modern művészet új összekapcsolása: Brecht, József Attila, Derkovits Gyula 418
Az elnémulás és jajkiáltás, a népek testvérré válásának zenéje: a Schönberg-iskola, Sztravinszkij és Bartók 422
Emberi-művészi helytállás: a válsággal szembeszegülő művészet 427
A képek jegyzéke 433
Kiadó
Gondolat
Polc
FA/30.3

Vélemények a termékről
Nincs vélemény a termékről
Webáruház készítés